Aura- en chakra healing opleiding

basis informatie over de auratouch energetisch healing opleiding
aura-healing-opleiding
 • 2 jarige opleiding

 • Breed van opzet

 • Praktische opleiding

 • Je leert echt healen

 • Professioneel

 • Fijne locatie

 • inclusief praktijkmodule

Deze opleiding om aura en chakra healer te worden is uniek en stelt je in staat om na 2 jaar tijd een echte healer te zijn. Vele facetten van healing komen in de opleiding aan bod; aura healing, chakra healing, kleurenleer, sjamanisme en alle andere geavanceerde technieken van Auratouch.

Deze opleiding laat de kracht in jezelf te vrij komen! Er gaat door het volgen van deze opleiding een wereld voor je open.

Het vermogen te healen zit in je

‘Leren waarnemen van het menselijk energieveld zonder aan te raken, het werken met de chakra’s, het analyseren van alle energielagen en het helen van elke laag tot zelfs het verwijderen van verstorende energieën en het vervolgens repareren van de beschadigde plek en het herstellen van verloren zieledelen behoort tot de technieken die je geleerd hebt.

Innerlijke groei

Al jaren maken de leraren mee hoe deelnemers van de opleiding binnen korte tijd veranderen, hoe er een prachtige energie ontstaat. Wat vooral opvalt is hoe de student in staat is om vanuit een zuivere staat van zijn, vanuit een innerlijk ‘weten’ te voelen en te healen.

Bewustzijn door healing

Zowel wat persoonlijke groei betreft als de capaciteiten om te healen, wordt er gedurende de opleiding aurahealing een mega-sprong gemaakt! Hiermee is de opleiding niet alleen helend voor de deelnemer zelf en hun cliënten, maar is ook een bewustzijn ontstaan welke in staat is een helende en waardevolle bijdrage te zijn voor de omgeving en daarmee het groter geheel: de hele wereld als unieke samenlevingsvorm.

Ervaren en zelf helen

In onze Aurahealing opleiding staat persoonlijke groei centraal. Deze tweejarige reis is meer dan alleen een leertraject; het is een ervaring die je als persoon verrijkt en als professional ontwikkelt. Gedurende deze tijd word je ondergedompeld in een proces van zelfontdekking, waarbij de technieken en inzichten die je opdoet, niet alleen je toekomstige cliënten ten goede zullen komen, maar ook jouw eigen welzijn aanzienlijk verbeteren.

Inbegrepen bij de Aurahealing opleiding

 • 18 Lesdagen: Onder begeleiding van een professionele docent die je actief ondersteunt in jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 • Syllabus: Een uitgebreid naslagwerk dat je helpt tijdens de opleiding en daarna.
 • Digitale leeromgeving: Toegang tot onze academie met aanvullende materialen en huiswerkopdrachten die je verdere verdieping en oefening bieden.
 • Gratis praktijkmodule: Je ontvangt kosteloos een aanvullende module, specifiek gericht op de praktijk, ter waarde van € 180,-. Meer info>>
 • AuraTouch oefendag: Inclusief praktijk oefendagen voor studenten van de aurahealing opleiding.
 • Certificaat: De opleiding wordt afgesloten met een erkend certificaat

In het kort

 • Locatie: Almere (loopafstand CS)
 • Voorkennis nodig: geen (zie voorwaarden)
 • 2 jarige opleiding
 • Lesdagen mooi verdeeld
 • Tussenopdrachten
 • Ondersteuning digitale academie
 • Tijden: 10.00-17.00 uur
 • Betaling in termijnen
 • De opleiding is vrij van btw
 • Aftrekbaar van de belasting

Heel uitgebreid

Je leert het energieveld analyseren (aurareading) en helen middels het auraveld. Je leert hoe je de chakra’s uitgebreid kunt diagnosticeren en je leert hoe je de chakra’s kunt repareren met krachtige energetische technieken. Daarnaast ga je de aura kleuren in kaart brengen en werken met spirit-helpers. In het tweede deel van de opleiding opleiding gaat het over sjamanistische technieken, van binnengedrongen energieën verwijderen tot het terugbrengen van zielsdelen die de cliënt in zijn of haar leven verloren is.

Meerdere modules samen

 • De opleiding bestaat uit verschillende onderdelen, waarvan elk deel op zich al een afgerond traject is.
 • De onderdelen staan in de tabs ‘onderdelen’.

Het geleerde is direct toepasbaar

Het is een praktische opleiding, bijna elke les ga je naar huis met nieuwe technieken. Daardoor kan je het geleerde ook daadwerkelijk effectief toepassen. Als je de opleiding hebt afgerond ben je een all-round reader en healer. Dan kan je klachtgericht werken op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied. Dat betreft zowel healing van bestaande klachten als preventief. Ook trauma’s, zowel uit het korte verleden als de vroege jeugd, zijn door de auratouch healer te behandelen.

Auratouch is een reis van heling en vrij zijn

De opleiding is een pad van kennis en heling. En heling van jezelf is dat wat je als wezen vrij maakt, vrij van pijn, van ego en andere belemmeringen. Deze beroepsopleiding zorgt ervoor dat je er na een volwaardig professionele reader en healer bent. Een Auratouch® healer is een professional healer!

 Erkenning & registratie

 • CAT
 • BATC
 • KNTO
 • Register CRKBO
 • Nederlof Foundation
 • Register AuraTouch healers

Documentaire Energetisch Aurahealing Chakrahealing

Bij Pers/TV staat een uitgebreide documentaire over onze opleiding (van Nederland 2) en een interview (RTL).

Tab menu onderaan

Via het tab menu onderaan nog veel meer informatie over de verschillende technieken, modules, kosten en meer.

Details

 • Locatie: Almere (loopafstand CS)
 • Voorkennis nodig: geen (zie voorwaarden)
 • 2 jarige opleiding
 • Ondersteuning digitale academie
 • Tijden: 10.00-17.00 uur
 • Betaling in termijnen
 • Uitgebreid lesmateriaal (ook op papier)
 • De opleiding is vrij van btw
 • Aftrekbaar van de belasting
 • Bij locaties staat meer informatie over route, openbaar vervoer, P+R, parkeren
 • de lessen zijn mooi verdeeld over het lesjaar, met tussen opdrachten.
 • De opleiding wordt gegeven in het Nederlands

Opbouw

 • negen volle dagen per lesjaar
 • opleiding duurt twee jaar
 • praktische lesdagen
 • tussentijdse oefenperiode / opdrachten
 • praktisch van opbouw: na elke lesdag kan je het geleerde toepassen
 • Auratouch® technieken
 • Deel 1 en deel 2 zitten beide in de opleiding (deel 1 en 2 zijn niet jaar 1 en jaar 2)

Deel 1

 • energie en nulpunt energie, theorie vanuit de wetenschap
 • energievelden aanvoelen
 • aura-energie leer
 • analyse, reading, van verstoringen in het menselijk energieveld
 • in balans brengen van het aura (healing geven)
 • toevoegen van energie lokaal naar aanleiding van analyse
 • toevoegen van energie algemeen
 • chakra leer
 • effectief balanceren van de chakra’s, in balans brengen
 • chakra’s afwijkingen en beschadigingen in kaart brengen, analyse
 • chakra’s energetisch repareren
 • chakra’s en yin/yang in leefwijze en voeding, lifestyle adviezen geven
 • als reader uitleg en advies kunnen geven
 • karakterstructuren leren kennen en herkennen
 • werken met de verschillende lagen van het auraveld
 • in balans brengen van elke aura laag door deze te helen
 • kleurenleer, aanvoelen verschillen essentie van de frequenties
 • in kaart brengen van de aanwezige kleuren in het auraveld en de verstoringen
 • herstellen van de kleurbalans in het auraveld
 • een scala aan extra technieken, waaronder ook werken met bergkristal
 • een lichte toetsing van je kennis – evaluatie

Deel 2

 • basis core-sjamanisme
 • werken met krachtdier essentie
 • leren herstellen krachtdier verbindingen
 • waarnemen van energieën die van buitenaf komen (intrusions)
 • verwijderen van deze verstorende energieën
 • waarnemen van zielsdelen van de cliënt die hij of zij verloren heeft
 • het terugbrengen en opnieuw integreren van deze verloren zielsdelen
 • ‘channeling state’ aanleren
 • channeling beoefenen
 • gebruik van sjamanistische technieken in een westerse praktijksetting
 • wettelijke zaken, tariefstelling, ethiekcode
 • certificering

De AuraTouch aura healing opleiding is heel uitgebreid. De opleiding begint al meteen bij aanvang met het verkennen van en werken met het auraveld, een belangrijk onderdeel van aurahealing.

Elk levend wezen en zelfs elk object kent naast een fysiek lichaam ook een energetisch lichaam. Dit uitstralende energetisch lichaam bestaat uit een auraveld, chakra’s, frequenties onder andere in de vorm van kleuren en kent net als het fysieke lichaam een meer of minder goede conditie. Daarnaast hebben we als levend wezen ook nog een geest en een ziel; dat wat elk mens uniek maakt en zijn of haar ware karakter geeft en een uiting is van onze taak op aarde.

Het energetisch lichaam en de geest en ziel zijn gekoppeld aan wie en wat wij zijn als mens en wordt mede gevormd door onze ervaringen, zowel uit het verleden als de situatie in het heden. Het fysieke lichaam en het energetisch lichaam en onze meer spirituele delen als geest en ziel zijn permanent gekoppeld.

Het aura veld is een spiegel van ons zijn

In de opleiding beginnen we met het auraveld. Dit energetisch veld is de reflectie van onze staat van zijn. Emoties en gevoelens uit het verleden zijn veelal nog verankerd in het auraveld. Mooie ervaringen voeden het auraveld maar de minder positieve ervaringen uitten zich als verstoringen in het auraveld en zijn daarmee blokkerend. Deze beperken de mens in vrij zijn, in heling en vooruitgang.

Healing via het auraveld

Eigenlijk is het meer healing van het wezen middels het auraveld. Een verstoring in de mens is (meteen of heel snel na het ontstaan) ook aanwezig in het auraveld. Daardoor kan je als aurahealer het helingsproces op gang brengen door de verstoring die zich gemanifesteerd heeft in het auraveld te verwijderen, waardoor het bestaansrecht van de verstoring in de mens verdwijnt.

Aura reading

Dit is feitelijk het lezen (reden) van het energieveld dat we aura noemen. Het lezen gebeurt eerst op een technische manier, waarbij je in kaart brengt waar verstoringen in het auraveld aanwezig zijn. Dit totaalbeeld geeft een indruk van de staat van zijn van de client. Je zou nu, als je daarvoor kiest, de cliënt een ‘verbale reading’ kunnen geven.

Aurahealing

Feitelijk het belangrijkste onderdeel van de twee; het weten wat er speelt is zeker nuttig maar het als healer in orde brengen (healen) middels het auraveld is een krachtige manier om de client te ondersteunen en verder op weg te helpen op het pad van heling.

Feitelijk het belangrijkste onderdeel van de twee; het weten wat er speelt is zeker nuttig, maar het middels de aurahealing technieken energetisch in balans brengen van het auraveld is uiteindelijk het doel. Dit ondersteunt de cliënt op het pad van heling, genezing.

Samenvatting van de module aurahealing:

 • Je leert het energieveld analyseren (aurareading)
 • Je leert het wezen te helen middels het auraveld (aurahealing)
 • In een later stadium binnen de opleiding worden meer technieken geïntroduceerd die ook middels het auraveld werken

Chakrahealing

Chakrahealing is een onderdeel binnen de opleiding.

De basis van de chakra’s en healing

De basis van chakrahealing is afkomstig uit het Indiase hindoeïsme. De chakra’s zijn een vast onderdeel van de mens als holistisch, energetisch wezen. Net zoals onze ledematen en het hoofd bij het lichaam horen, zo maken ook de chakra’s een vast en belangrijk deel uit van ons lichaam en energiesysteem. Zodra je jezelf of een ander aanraakt of behandelt met reiki, zodra je iets denkt, en dat doen we over het algemeen de hele dag, beïnvloedt dat de chakra’s. Als je nog verder kijkt: alles wat je ziet, voelt, droomt, heeft invloed op minimaal één chakra. Dat chakra beïnvloedt dan weer de andere chakra’s, omdat ze niet alleen in wisselwerking staan met de omgeving van de mens, maar ook onderling een voortdurende dynamiek kennen. Bij het geven van een chakrahealing verdient het dan ook de voorkeur om te weten wat een chakra is, wat het doet en wat een onbalans in één of meerdere chakra’s teweegbrengt. En met de kennis van de opleiding; hoe je de chakra’s in balans kunt brengen.

Chakra’s als energiecentra

In het binnenste van je lichaam, en in het energieveld draaien zeven op draaiende wielen lijkende energiecentra rond. Ze bewegen als bruisende en energieke kolken en vertegenwoordigen elk een aspect van ons gehele energiesysteem. Ze bevinden zich zowel binnen je lichaam als erbuiten. Ze steken aan de voorzijde en de achterzijde een flink stuk uit het lichaam. Doordat chakra’s zich een stuk buiten het lichaam bevinden, zijn sommige mensen in staat met de handen of een pendel te voelen wat de staat van een bepaald chakra is. Het chakra zelf staat in verbinding met het zenuwstelsel en met de endocriene klieren, die niet voor niets steeds precies in de omgeving van het betreffende chakra liggen.

Chakrahealing op energetisch niveau

De chakra’s bevinden zich zowel in het fysieke lichaam als daarbuiten, in het auraveld, en vormen ook de verbinding daartussen. Een verstoring op fysiek gebied, bijvoorbeeld door voeding of mentale spanning, zal zich uiten in de getroffen chakra’s en vervolgens in het aura. Omgekeerd zal een verstoring in het aura, bijvoorbeeld door de invloed van je leefomgeving, de mensen om je heen, straling of andere aspecten, zich na enige tijd ook manifesteren in een of meerdere chakra’s. Dat betekent dat het soms nodig is om zowel het aura, als het lichaam als de chakra’s tijdens een chakrahealing te behandelen en in balans te brengen.

Door een healing aan iemand te geven en bijvoorbeeld te cleansen en energie toe te voegen, breng je het aura in balans en laat je liefdevolle energie door het lichaam stromen. Daardoor breng je het energiesysteem bij elke behandeling meer in balans.

Chakrahealing in de opleiding

Chakrahealing is binnen de methode belangrijk omdat elke chakra die vol zit met ervaringen, herinneringen, blokkades op een dag in meer of mindere mate blokkeert, ook andere chakra’s gaat beïnvloeden waardoor de levensenergie stagneert.

Je leert binnen de chakrahealing module om een energetische diagnose te stellen en chakra’s te helen, energetisch te repareren, met een tiental technieken om de client wel heel achter te laten en te ondersteunen naar groei en helling.

Samenvatting chakrahealing module

 • Je leert diagnose stellen (afwijkingen in kaart brengen)
 • Leren balanceren van de chakra’s
 • Energetisch repareren als deel van chakrahealing
 • Je kunt de cliënt een reading geven naar aanleiding van de diagnose

Kleurenleer

Kleur is veel meer dan alleen een mooie of lelijke kleur of tint die via de ooglens de hersenen bereikt.

Een kleur is een frequentie, net als geluid

Omdat kleur frequentie is en frequentie de staat van zijn van energie bepaalt, heeft kleur invloed op alles wat uit energie bestaat. Daar alles om ons heen inclusief wij zelf, uit energie bestaat heeft kleur heel veel impact.
Met andere woorden, kleur beïnvloedt een levend organisme. Deze beïnvloeding is zo sterk, dat kleur iemands gemoedstoestand kan veranderen, iemands helingsproces kan remmen en gelukkig ook kan bespoedigen.

Kleurenleer en de invloed van kleuren

Als je zaadjes van de mosterdplant blootstelt aan rood licht, krijgen de planten een dunne bladbegroeiing en is de smaak bitter. Door hetzelfde soort zaadje bloot te stellen aan groen licht werden het zwakke planten terwijl ze met blauw licht prachtige planten werden, met veel blaadjes, weliswaar langzaam groeiend maar met een heerlijke zoete smaak.

Als je een mens blootstelt aan rood licht, stijgt de bloeddruk, de spieractiviteit (spanning) zweet hij of zij meer en neemt de hartslag toe. Blauw daarentegen bewerkstelligt het te- gendeel; de hartslag daalt, de bloeddruk daalt en het lichaam ontspant. Daarom kan blauw ook heel geschikt zijn als middel tegen slapeloosheid.

Kleuren en healing

Net als de uitspraak ‘I’m so blue’ of alles door een roze wolk zien, heeft elk mens een aantal vibraties / kleuren die deel uitmaken van het energie (aura) veld. De healer kan de aanwezige kleuren in kaart brengen (je leert ook een tekening maken voor een reading) en is in staat de kleuren die overbodig zijn te neutraliseren en te herstellen.

Kleurenleer binnen de auratouch opleiding

Tijdens de opleiding leer je over de kleurmodellen, over de werking van kleuren en ga je de verschillende toepassingen daadwerkelijk toepassen.

Samenvatting van deze auratouch module kleurenleer

 • Je leert de betekenis van kleuren
 • Je leert contact maken met de essentie van een kleur-frequentie
 • Je kunt een kleurentekening maken van iemand
 • Je kunt in kaart brengen wat iemands essentie is op dat moment
 • Kleurenhealing in het auraveld en in de chakra’s

Core Sjamanisme

De module sjamanisme kent een aantal onderdelen:

 • Werken met krachtdier / spirit-helpers
 • Verwijderen van intrusions (extractie)
 • Zielsdelen completeren

Krachtdier / helping spirits

Sjamanen in vele culturen en tradities maken al eeuwen lang gebruik van het werken met spirit-helpers. De sjamaan reist naar de benedenwereld, maakt contact met Spirit-Helpers in de vorm van dieren, krachtdieren, welke inzicht geven in situaties en vraagstellingen. De entiteit van een krachtdier kan informatie geven op verbale wijze, in gebaren, symboliek en door de reiziger mee te nemen in de benedenwereld en in situaties te brengen die meer helderheid kunnen geven.

Het nut van een krachtdier voor de healer / sjamaan

Het stelt de sjamaan/channelaar in staat om te communiceren (en communicatie kent vele vormen) met bronnen van wijsheid, met krachtdieren, met spirit-helpers. Het resultaat daarvan is dat de healer zijn of haar blik kan verruimen, voorbij de eigen denkhokjes kijkt en inderdaad vaak kennis kan verkrijgen die ver buiten de eigen opleidingssfeer, kennis of soms zelfs intelligentie liggen.

Extracties

Een intrusion is een schadelijke energie die in het energieveld, aura, van een wezen of een object huist, leeft, die daar niet oorspronkelijk thuis hoort. Een intrusion wordt ook wel een ‘lifter’ genoemd. Meestal is een intrusion ongewenst, soms daarentegen is een intrusion wel degelijk gewenst. Misschien op een onbewust niveau maar dat maakt het niet minder gewenst…

Een intrusion kan zich op verschillende manieren manifesteren. Fysieke pijn, last ergens van hebben, een ongemak of ziekte die steeds terugkomt, tot een verstoring in een of meerdere van de lagen van het auraveld die steeds weer terugkomt, hoe grondig je de verstoring (met andere technieken) als healer ook verwijderd hebt. Ook op mentaal, emotioneel en spiritueel gebied kan een intrusion zich manifesteren in de manier van denken, emotioneel of spiritueel vastzitten en niet verder komen.

De auratouch healer leert deze op te sporen en te verwijderen zodat de cliënt weer in balans is.

Zielsdelen

De mens heeft een deel dat niet als fysiek beschouwd kan worden. Afhankelijk van culturele achtergrond en geloof hebben velen daar een andere naam voor. Hier gebruiken we de term ziel. De ziel kan worden gezien als de essentie van wat en wie we zijn als mens. De ziel zelf kan niet ziek zijn, maar je kunt als mens wel een deel van de ziel ‘kwijtraken’. De oorzaak is meestal een ingrijpende of traumatische gebeurtenis. Wat er feitelijk gebeurd is, is dat een deel van de eeuwige ziel door de drager als zo pijnlijk is ervaren, dat dit deel ergens soms bewust, maar meestal onbewust, is achter gelaten.

‘Het verlies van een deel van de ziel is feitelijk een spirituele ziekte, die emotionele, mentale en fysieke klachten veroorzaakt.’

Dat is de taak van de auratouch healer; je maakt de cliënt weer compleet. Door delen van de ziel terug te halen en weer terug te brengen, zodat de ziel van het wezen meer compleet is. Dan kan deze weer verder op het pad van heling, heelwording en groei.

Samenvatting van deze auratouch module sjamanisme

 • Introductie Sjamanisme
 • Werken met krachtdieren (voor jezelf en voor anderen)
 • Intrusions opsporen en extracties verrichten
 • Verloren zielsdelen opsporen en terugbrengen

Extra technieken

Als binnen de opleiding de onderdelen aurahealing, chakrahealing, karakterstructuren, kleurenleer en de 4 lagen geïntegreerd zijn door de student is het tijd voor een aantal makkelijk te leren extra speciale technieken.

De technieken zijn speciaal omdat ze heel veel teweegbrengen en extra omdat het echt dat is; het zijn eenvoudig te leren extra technieken die je op meerdere momenten binnen een sessie kunt invoegen.

De extra technieken omvatten o.a.

 • Pijn weghalen
 • Bergkristal technieken
 • Trillingsniveau in het system wijzigen / verhogen
 • frequentietekort opheffen
 • Energieën verwijderen

Channeling

Channeling stelt de channelaar om een kanaal (channel) te zijn. Dat stelt je in staat om te communiceren met bronnen van wijsheid, met gidsen, met hoogniveau gidsen. Het resultaat daarvan is dat de healer zijn of haar blik kan verruimen, voorbij de eigen denk-hokjes kijkt en inderdaad vaak kennis kan verkrijgen die ver buiten de eigen opleidingssfeer, kennis of soms intelligentie liggen.

Channeling kan je leren

Nederlof Centrum heeft veel ervaring in het studenten laten kennismaken met de principes van channeling. Het is niet moeilijk, zeker niet eng en je zal er heel veel aan hebben.

Channeling heeft een hoger doel

Dit is geen techniek of bezigheid die alleen voor eigen gewin toegepast hoort te worden. Gidsen gunnen je veel overvloed en zijn op z’n tijd zeker bereid zich uit te laten over aardse zaken, maar geven bij voorkeur adviezen die belangrijk zijn voor jouw persoonlijke heling of die van jouw omgeving. Dat kan direct in de vorm van uitspraken, als hulp bij healing in de vorm van extra kracht of geven van informatie over aandoeningen en wat je zou kunnen doen, in dromen, en welke andere vorm dan ook. De ene gids heeft interesse in zakendoen, de ander in heling, weer een ander zou graag een boek met je willen schrijven en ander praat graag en vaak. Elke gids, elke entiteit is anders. Je maakt contact met de spirit-helpers middels een bepaalde bewustzijnstoestand. Dat noemen we de channeling-staat.

Tijdens de Auratouch opleiding leer je channeling. Dit gebeurt op een mooie, verantwoorde manier. Verder leer je dit praktisch toepassen voor het verkrijgen van antwoorden op jouw eigen levensvragen en die van van cliënten.

 

Karakterstructuren

Elk mens heeft een karakterstructuur. Niet te verwarren met iemands karakter. De karakterstructuur van een mens bepaalt voor de rest van zijn of haar leven de fysieke kenmerken, dus de lichaamsbouw, en wat men in de psychologie de psychodynamiek noemt. Deze ‘programmering’ kan worden doorbroken door healing en persoonlijke groei.

De karakterstructuur bepaalt hoe het aura reageert op indrukken, interactie en ‘energetische’ aanvallen van buitenaf of misschien zelf wel graag aanvaller is.

Ook bepaalt ‘de structuur’ middels de eigen psychodynamiek welke chakra’s vaak in onbalans zijn. De karakterstructuur geeft je als healer de benodigde informatie die je in staat stelt de juiste oefeningen mee te geven aan de cliënt, om te werken aan de structuur en de chakra’s, waardoor ook het aura verandert en een degelijker fundament krijgt.

De karakterstructuur is een masker

Het is een masker ontstaan om het voelen van pijn, veelal emotioneel, te vermijden.

De term karakterstructuur heeft niets te maken met dat wat we het feitelijke karakter van de mens noemen. De karakterstructuur is de verdediging die het ego heeft gekozen om niets te voelen, om daadwerkelijke groei uit de weg te gaan en zich als aards ego te kunnen handhaven. Eigenlijk is de karakterstructuur datgene wat het ego gekozen heeft als masker om de echte persoon niet te laten zien, want het zou pijn kunnen doen. Pas als we het eindelijk aandurven ons masker te laten vallen kan ons ware zelf opbloeien en kunnen we onze echte levenstaak gaan vervullen.

Oorsprong karakterstructuren

De eerste wetenschapper die dit uitgebreid observeerde en in kaart bracht was Wilhelm Reich. Hij was een psychoanalyticus en studeerde tegelijkertijd met Sigmund Freud in Wenen. Sindsdien is deze manier van analyseren verder ontwikkeld door diverse mensen waaronder Alexander Löwen en John en Eva Pierrakos.

Tijdens de auratouch opleiding gaan we verder en werken we met de karakterstructuren om inzicht te krijgen in zowel de psychodynamiek als de verstoorde chakra’s en de ‘eigenheid’ van het aura van een cliënt.

 

Certificering

Na afloop van het 2e lesjaar volgt certificering.

 • Er zijn aan certificering geen verdere kosten verbonden

Na certificering ben je gecertificeerd AuraTouch Energetisch Healer (ook wel AuraTouch Aurahealer genoemd) en kan je kiezen voor registratie en vermelding in het openbare register.

Het register is bereiken via de domeinnamen

 1. auratouchhealers.nl
 2. aurahealers.nl (en .com en .be etc.)
 3. chakrahealers.nl (en .com en .be etc.)
 4. professionalaurahealers.nl (en .com en .be etc.)

Overige voordelen register

 • Je mag gebruik maken van het beschermde logo Professional Aurahealers.
 • Je mag gebruik maken van het beschermde merk AuraTouch®.
 • Auratouch® en de auratouch technieken zijn beschermd en voorbehouden aan de daarvoor opgeleide healers
 • Vermelding op de website (register) is exclusief voorbehouden aan healers die deze opleiding hebben voltooid
 • Je valt onder een echt klachtenrecht (verplicht als behandelaar) en onder een ethiekcode.

Aurahealing--reading-professional-opleidingDe complete AuraTouch opleiding is volledig geaccrediteerd. Dat wil ook zeggen dat je na certificering kunt kiezen voor het vervolgjaar HBO-Paramedisch Therapeut.

Voorwaarden opleiding

De basisvoorwaarde om deel te nemen is openstaan voor groei. Verder zijn er geen speciale voorwaarden om in te schrijven.

De omschreven healings-technieken om je client te behandelen hoef je niet al te kunnen om deel te nemen; die leer je juist tijdens de opleiding. Deze opleiding geeft je de kans een echte, geschoolde, krachtige healer te zijn. Alle lesstof die nodig is, zit in de opleiding.

Het is de bedoeling dat je voor (of vlak na) aanvang van de opleiding

 1. de cursus Shin-Do volgt (of vlak na aanvang)
 2. we adviseren reiki te volgen.

Shin-Do toelichting:

De Shin-Do cursus volgen (weekend-cursus), liefst voor aanvang van het 1e lesjaar. (kan eventueel ook tijdens de 2 a 3 maanden van de opleiding als je op het laatste moment hebt ingeschreven voor aurahealing). Shin-Do is eenvoudig te leren
(meer informatie: nederlofcentrum bij cursussen)

Advies Reiki toelichting:

Reiki is een mooie manier om jezelf te kunnen behandelen, en energie door te geven via de handen. Het mooie van reiki is dat het snel (in een weekend) te leren is, niet afhankelijk is van talent of iets, en dat je het meteen kunt toepassen. Reiki is een advies, geen plicht. Wel raden we aan reiki te volgen bij een degelijk instituut. (meer informatie: nederlofcentrum bij cursussen)

Let op: Er is altijd een Shin-Do training enige tijd voor de aanvang van de healersopleidingKan eventueel ook tijdens de eerste maanden van de opleiding. Het volgen van de Shin-Do training hoeft er niet vlak voor, het kan ook een aantal maanden of jaren eerder zijn.

Kosten

 • € 3450,- lesgeld totaal, opbouw:
 • aanbetaling € 450,-
 • lesgeld jaar 1: 9 lessen, lesgeld € 2100 (aanbetaling 450,- en restbedrag € 1650,-)
 • lesgeld jaar 2: 9 lessen € 1350 (geen aparte aanbetaling)
 • Inschrijving is voor de complete opleiding
 • Inclusief. syllabus
 • Geheel vrijgesteld van btw

Betaalwijze

 • Inschrijfgeld 450,- (aanbetaling)
 • Restbedrag:
  – in 20 termijnen van € 155,-*
  – restbedrag € 3000,- 30 dagen voor aanvang
  – per lesjaar,  jaar 1 € 1650,- en jaar 2 € 1350,-

Aftrekbaarheid en btw vrijstelling

 • Nederlof Centrum is CRKBO geregistreerd, dus de opleiding is vrij van btw.
 • Onder bepaalde voorwaarden is de studie aftrekbaar van de belasting.
 • Op de website nederlofcentrum.nl bij vragen en aftrekbaarheid staat meer informatie.

Lesjaren

 • Het is een 2-jarige opleiding, en die volgt men als compleet traject. Als je echter door omstandigheden de opleiding moet beëindigen, is er de mogelijkheid een vervolg lesjaar annuleren.

Lesmateriaal

 • De jaarbijdrage is inclusief lesstof (papieren lesmateriaal) en is inclusief gebruik van de Nederlof Academie.

Overig

 • Auratouch® en de auratouch technieken zijn beschermd en voorbehouden aan daarvoor opgeleide healers
 • Vermelding op de website www.auratouchhealers.nl en aurahealers.nl is exclusief voor Auratouch healers
 • Het logo Professional Healers is beschermd als geregistreerd merk en mag alleen gebruikt worden door de gecertificeerde healers.
 • De verkorte voorwaarden zitten standaard bij de schriftelijke bevestiging.
 • Deze opleiding wordt alleen gegeven door leraren die gelicenseerd zijn
 • De complete voorwaarden staan op de site van het onderwijzend instituut (in dit geval Nederlof Centrum bij Nederlof en voorwaarden en deze kunt u ook (kosteloos) opvragen.
 • Opzeggen of veranderen van uw inschrijving binnen 14 dagen na aanmelding is altijd kosteloos

   

   

  Beoordeling