Artikel Aurahealing – chakrahealing

een gepubliceerd artikel - over deze opleiding

Bron: artikel over aurahealing opleiding blad Koorddanser

Is aurahealing een nieuw verschijnsel, een hype, een trend van yuppies en alternatieven?

Ja, aurahealing is zeker in opkomst. Reiki beoefenaars die verder leren, healers die meer willen, en zij die het willen volgen als een serieuze beroepsopleiding, als weg naar een eigen praktijk.

Aurahealing is geen modeverschijnsel; het begrip aura is oeroud. Zo bestond het begrip aura al in de tijden van de Grieken. Aura is verwant aan het woord aurum (goud) en stond in die tijd al voor een beschrijving die heel hedendaags klinkt: licht, uitstraling, wind, hemels licht en glans.

De mens bestaat uit energie

Zoals we nu weten bestaat de mens niet alleen uit vlees en bloed, spiertjes en pezen. Eigenlijk bestaan we daar helemaal niet uit. Wetenschappers over de gehele wereld hebben keer op keer aangetoond dat de mens ‘alleen maar’ uit energie bestaat, energie met als centrum een lading die steeds vaker nulpunt-energie wordt genoemd. Zelfs de ontkenners zijn op zijn minst aan het twijfelen gebracht door boeken als Het Veld van Lynne Mc Taggart en de Kracht van Water van Masaru Emoto. Deze energie waar we uit bestaan is niet statisch, het staat niet stil maar is permanent in beweging, in ons, om ons heen, en meer nog, Het communiceert met alles om ons heen. Met andere mensen, met dieren, parken, bossen, gebouwen, hele steden en landen. Als we een stap verder gaan: elke ervaring, gedachte, elke intentie heeft direct invloed op dit energieveld, op ons aura. Al deze ervaringen, gedachtes en intenties hebben samen met onze leefomgeving een directe invloed op dit aura, en daarmee op ons als individu.

Aura als doorgeefluik

Ons fysieke lichaam, onze emoties en emotionele pijnen, de mentale denkpatronen die we ons ‘eigen gemaakt’ hebben tot ons begrip van spiritualiteit en de integratie van het godsbesef en de verbondenheid met anderen, worden allemaal permanent gevormd middels het aura. Het aura is feitelijk een doorgeefluik tussen de wereld om je heen en je lichaam, je gedachtes en dat wat anderen voelen in jouw aanwezigheid. Het aura is ook een gigantische geheugenbank. Een gevoel, een ervaring, een trauma groot of klein is misschien al vergeten – maar is nog aanwezig in het aura. Je een week je lekker voelen, een auto-ongeluk, een minder makkelijke jeugd, een bazige baas… en gelukkig ook elke gedachte en ervaring vol geluk, vreugde en liefde heeft het aura gevormd.

Aurahealing wil zeggen: het helen van de mens middels het helen van het energieveld dat elk mens en dier om zich heen heeft. Een aurahealer gebruikt het aura als informatiebron, als overbrenger van energieën en vooral als middel om via het aura het wezen te helen. Door het auraveld af te tasten kun je als aurahealer elke afwijking en elk verstoord energiecentrum (chakra) precies in kaart brengen. Daarmee kijk je of en vooral welke verstoringen er zijn op fysiek, emotioneel, mentaal of spiritueel gebied. Dit in kaart brengen door de aurahealer is feitelijk een ‘spirituele diagnose’. Het is een waarnemen van het energieveld dat we aura noemen waarbij we elke afwijking constateren zonder overal meteen een betekenis aan te geven. Zo kunnen delen van het aura overactief zijn, verharden of juist zwakker worden en kunnen bepaalde chakra’s op vele manieren uit balans geraakt zijn. Na het in kaart brengen brengt een ervaren aurahealer de energielagen en chakra’s die niet in balans zijn, in een staat van heling. Dan krijgt de mens de kans zichzelf te herstellen. Auratouch aurahealing laat het systeem weer herinneren hoe het ook kan zijn, hoe een staat van compleet en in balans zijn voelt.

Pijnverlichting

In de praktijk betekent dit dat sommigen een aurahealing-sessie ondergaan omdat ze weten en voelen dat deze hen verder brengt op hun pad van persoonlijke spirituele transformatie. Anderen wensen behandeld te worden omdat ze actief willen werken aan de healing van de eigen emotionele, mentale of fysieke staat van zijn. Aurahealing is namelijk ook heel geschikt om mensen te ondersteunen en te helpen om te helen op fysiek gebied. Niet alleen bij lichte maar ook bij zwaardere aandoeningen is aurahealing de aangewezen manier om iemand te behandelen en bijvoorbeeld de negatieve effecten van vele reguliere therapieën aanzienlijk te verlichten. Verder brengt deze vorm van healing vaak direct verlichting bij pijn.

Aurahealing is effectief

Een effectieve en krachtige methode die de technieken van aurahealing op professionele wijze onderwijst en ook heel ver gaat in het bijstaan van het individu op het pad naar heling, is het traject van AuraTouch. Dit is een methode waarin ook de andere elementen van het aura aan bod komen. Zoals negatieve energieën die een eigen leven zijn gaan leiden in het aura. Dit kunnen individuele negatieve patronen zijn, maar vaak zijn het negatieve energieën van andere mensen en situaties om de persoon heen die op een zwak of onoplettend moment het aura zijn binnengedrongen, als een virus, en er elke dag weer voor zorgen dat het hele energiesysteem wordt besmet. Ook valt het terughalen van zielendelen onder de geavanceerde technieken. Dat betekent dat een aurahealer nog verder de innerlijke wereld van spiritualiteit binnengaat en op zoek gaat naar stukjes ziel van de cliënt die tijdens extreme situaties en trauma’s als ongelukken, echtscheiding en ziekte, achtergebleven zijn. Deze worden na het opsporen teruggehaald en weer ingebracht zodat de cliënt meer heel is en sneller goed functioneert.

Nederlof Centrum verzorgt de toonaangevende 2 jarige aurahealing opleiding.
De methode, technieken en werkwijze zijn speciaal en vallen onder de Auratouch methode.

Info:
www.aurahealing.nl
www.nederlofcentrum.nl